Ετοιμότητα

photo01
Όχι μόνο επειδή με 247 κλίνες, 17 υπερσύγχρονα χειρουργεία και δύο πλήρως εξοπλισμένες μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα για κάθε επείγον περιστατικό.
Αλλά κυρίως επειδή νοσηλεύει κάθε ασθενή με ανθρώπινο, προσωπικό ενδιαφέρον.

▶️ Ο ρόλος της επεκτείνεται πέρα από τα ιατρικά και επιχειρηματικά πλαίσια.
▶️ Ενδιαφέρεται - Ευαισθητοποιείται - Προσφέρει.
▶️ Συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα.

www.genikikliniki.gr