Υποδομές

phptp03Αλλάζει όψη εξωτερικά και εσωτερικά.

Εκσυγχρονίζει τον ιατρικό εξοπλισμό της.

Δημιουργεί φιλόξενους και άνετους χώρους υποδοχής και νοσηλείας, αξιοποιώντας την προνομιακή της θέση στην παραλία της πόλης.

Ανανεώνει το ανθρώπινο δυναμικό της.