Ογκοπλαστική χειρουργική και καρκίνος του μαστού

Ογκοπλαστική χειρουργική και καρκίνος του μαστούΕίναι γνωστό ότι ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες των Δυτικών χωρών. Επίσης, είναι γεγονός ότι η εντατικοποίηση προγραμμάτων ελέγχου των
γυναικών και η έγκαιρη διάγνωση έχουν βοηθήσει στην εύρεση του καρκίνου συνήθως σε πιο πρώιμο στάδιο.
 
Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις (70%) η διατήρηση του μαστού είναι εφικτή. Η κλασική ογκεκτομή στο 1/3 των γυναικών οδηγεί σε ένα κακό αισθητικό αποτέλεσμα είτε λόγω μεγέθους του όγκου, ή λόγω της ανατομικής του θέσης.
 
Η παραμόρφωση του στήθους επιβαρύνει ψυχολογικά την ασθενή και δεν συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της και τη συναισθηματική της ανάρρωση. Πολλοί χειρουργοί για να αποφύγουν αυτές τις δυσμορφίες προτιμούν τη μαστεκτομή, η οποία όμως αποτελεί μία ακρωτηριαστική επέμβαση.
 
Η ογκοπλαστική χειρουργική μας προσφέρει τη δυνατότητα να σώσουμε το μαστό και παράλληλα ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα.
 
Ογκοπλαστική χειρουργική σημαίνει τεχνικές που συνδυάζουν τις αρχές της χειρουργικής ογκολογίας και της πλαστικής χειρουργικής.
 
Η κύρια ένδειξή της είναι όταν πρέπει να αφαιρεθεί 20-50% του μαστού, ή όταν η ανατομική θέση του όγκου (πχ. έσω τεταρτημόρια μαστού) καθιστά την εξαίρεσή του με τις κλασικές τεχνικές, αισθητικά μη αποδεκτή.
 

Ti επιτυγχάνει η Ογκοπλαστική

  • ο μαστός δεν παρουσιάζει δυσμορφία
  • ευρεία εκτομή του όγκου-μικρότερη πιθανότητα επανεγχείρησης
  • πιο πιθανή η αποφυγή της μαστεκτομής

Προϋποθέσεις για μιά επιτυχή ογκοπλαστική επέμβαση αποτελούν τα εξής

  • Καλή προεγχειρητική προετοιμασία (ταυτοποίηση του όγκου προεγχειρητικά
  • Καλός σχεδιασμός του χειρουργείου με πιθανή σήμανση της βλάβης, σχεδίαση των τομών)
  • Συζήτηση του περιστατικού σε ογκολογικό συμβούλιο και ενημέρωση της ασθενούς για τις επιλογές της
  • Ο χειρουργός μαστού πρέπει να έχει επίσημη εκπαίδευση στις ογκοπλαστικές τεχνικές σε πιστοποιημένο Κέντρο Μαστού.

Γράφει:

,