ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΒΙΟΨΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

VIOPSIA

Νέα μοναδική ιατρική διαγνωστική πράξη, αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη. Κατευθυνόμενη βιοψία με μαγνητικό τομογράφο, στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ.

Το Πρότυπο Κέντρο Μαστού ανέπτυξε, τις εξειδικευμένες υποδομές και προσφέρει πλέον τη δυνατότητα διενέργειας βιοψιών καθοδηγουμένων από μαγνητικό τομογράφο. Τη συγκεκριμένη διαγνωστική πράξη , μέχρι σήμερα, παρείχε στη χώρα μας μόνο ένα ιατρικό κέντρο στην Αθήνα.

Η χρησιμότητα και η σημαντικότητα, στη διαγνωστική και επεμβατική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, της κατευθυνόμενης βιοψίας με μαγνητικό τομογράφο τυγχάνει συνολικής αναγνώρισης από τους εξειδικευμένους ιατρούς και ιατρικούς οργανισμούς

Οι περισσότερες βλάβες που ανιχνεύονται, με τη ψηφιακή μαστογραφία και τη μαγνητική μαστογραφία, εντοπίζονται και υπόκεινται βιοψίας με το στοχευμένο υπερηχογράφημα.

Παρουσιάζεται όμως ένας σημαντικός αριθμός βλαβών που δεν ανιχνεύονται. Στην περίπτωση αυτή, για τον εντοπισμό τους, κρίνεται αναγκαία η χρήση της κατευθυνόμενης βιοψίας υπό μαγνητικό τομογράφο.

Για το λόγο αυτό άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Απεικόνισης του Μαστού έχει εκδώσει σχετική κατευθυντήρια οδηγία. Η οδηγία αυτή προσδιορίζει, ότι κάθε ιατρικό κέντρο που διενεργεί εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας μαστού θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί και κατευθυνόμενες βιοψίες με μαγνητικό τομογράφο ή θα πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με άλλο κέντρο που θα εκτελεί τις επεμβάσεις αυτές.
Για ραντεβού συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία.
captcha
Reload
Με την υποβολή αυτής της φόρμας, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.