Συνεργασίες

phptp04Συνεργάζεται με νέους, καταρτισμένους αλλά και έμπειρους καταξιωμένους ιατρούς.
▶️ Δημιουργεί νέα τμήματα.
▶️ Εκσυγχρονίζει και ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα.
▶️ Λειτουργεί εξωτερικά ιατρεία καλύπτοντας τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας της περιοχής.
▶️ Πρωτοπορεί με νέες επεμβατικές μεθόδους.
▶️ Εισάγει νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
▶️ Περισσότεροι άνθρωποι την εμπιστεύονται καθημερινά.